Pizarra Dixital

MIS BLOGS DA FORMACIÓN EN PDI

O emprego do encerado dixital interactivo na aula supón unha ventá aberta ao mundo, que permite compartir e comentar todo tipo de materiais e traballos realizados polo profesorado e / ou o alumnado e que actúa como xerme de innovación e cooperación. A súa dispoñibilidade na aula vai inducindo a unha notable renovación das metodoloxías docentes e dos procesos de ensino-aprendizaxe e facilita o logro de aprendizaxes máis significativos e acordes coa sociedade actual.

O encerado dixital supón unha fonte inesgotable de información multimedia e interactiva dispoñible de maneira inmediata na aula (animacións, simulacións de fenómenos, exemplos…) que permite aproveitar de forma didáctica moitos materiais realizados por profesores, alumnos e outras persoas alleas ao mundo educativo.

 Primeiros pazos

Recursos para a encerado dixital

Actividades para a pizarra dixital

Smart – Español

Curso Tutorial de Smart

1510200966206

Actividades Encerado Dixital: http://www.educarioja.org/educarioja/pizarradigital/repositorio.htm

ENCERADO DIXITAL INTERACTIVO ONLINE

07-11-2009 14-55-09

AULAS DIXITAIS

Mariló Fernández Mira

08-11-2009 19-26-09

 

Fichas de Mariló Fernández Mira para traballar nos cursos que adoita realizar sobre PDI.

http://www.marilo.com/?q=node/79

Ficha 1: Documentación sobre PDI. Ofrece interesantes enlaces para formarse en canto a Pizarra Dixital: que é unha PDI, cales son os seus elementos, PDIs existentes no mercado, localización idónea,…

Ficha 2: Instalación do software. O programa Notebook e enlace para baixalo,…

Ficha 3: Navegación e uso de programas e recursos xa familiares. Ofrece unha serie de enlaces a páxinas web con recursos moi axeitados para traballar coa PDI, organizados nalgún caso segundo a área de coñecemento.

Ficha 4: O encerado virtual: Notebook.

Ficha 5: Descarga e uso de recursos específicos. Aproveitamento de material didáctico doutros coles, institucións etc. Nos enlaces podedes descargar o material das webs que se citan.

Ficha 6: Uso didáctico da imaxe. Enlace para descargar a galería de imaxes de Smart,

Ficha 7: Uso didáctico do son. Enlaces para descargar o Audacity así como bancos de sons para utilizar nos nosos traballos.

Ficha 8: Actividades flash. Genmagic, puzles das cc.aa.,

Ficha 9: Uso didáctico do vídeo. Función de gravación do Notebook.

Ficha 10: Actividades autocorrexibles.

INSTALACIÓN DO ENCERADO DIXITAL NAS AULAS

recursostic.educacion.es

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: