Arquivo

Posts Tagged ‘Ardora’

Titoriais TICs

Novembro 18, 2009 1 comentario
TITORIALS TICs, excelente web de titoriais de ferramentas educativas 2.0.

DIDACTICATIC 

Advertisements

Actividades Ardora – Profesorado

Febreiro 17, 2009 Deixar un comentario

Como elaborar actividades en Ardora.  Biblioteca Ardora.

ARDORA

Ardora é unha aplicación informática que lles permite a todas e todos os docentes crear as súas propias actividades, en formato html, para os seus alumnos e alumnas dun xeito moi sinxelo. Con Ardora pódense crear máis de dazaseis tipos distintos de actividades: encrucillados, sopas de letras, textos para completar, paneis gráficos, reloxos, etc. O profesor ou profesora só ten que centrar o seu esforzo nos elementos da actividade, non no seu tratamento informático.

Na sección axuda, atopamos tutoriais para coñecer o seu funcionamento. Tamén temos unha descrición das posibles actividades.

Exemplo dun material creado para este curso.

Exemplo: O Rato Paco. (Fonte CEIP de Palmeira).

Exemplo  (Fonte CEIP de Frións).

Actividades de Matemáticas con Ardora. (Fonte IES Otero Pedrayo).

Categorías:Sesións Etiquetas:

Actividades Ardora

Febreiro 3, 2009 Deixar un comentario

Ardora http://www.webardora.net Instalación do programa. Primeros pasos.

TEMAS TRATADOS: Ardora é unha aplicación informática que permite, a todas e todos os docentes, crear as súas propias actividades, en formato html, para os seus alumnos e alumnas dunha forma moi sinxela. Con Ardora pódense crear máis de 30 tipos distintos de actividades, encrucillados, sopas de letras, completar, paneis gráficos, reloxos, etc.

Categorías:Sesións Etiquetas: